สินค้า/PRODUCT

       

ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย.และ GMP

ทุเรียนอบกรอบ ปริมาณสุทธิ 30 กรัมต่อซอง   (Freeze Dried Durian Net Wet 30 G)

 

ORDER:

+66921579997,