สั่งซื้อและชำระเงิน /ORDER & PAYMENT

การสั่งซื้อ

  1.  สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือไลน์ ID: fanfruit หรือ @fanfruit
  2. หรืออินบ็อกทางอีเมล์ p.management_th@hotmail.com หรือ p.management.th@gmail.com
  3. รอยืนยันค่าสินค้าและค่าขนส่ง
  4. ทำการโอนชำระเงินตามรายละเอียดบัญชีด้านล่างเท่านั้น
  5. ยืนยันการชำระเงิน และแจ้งวันส่งมอบสินค้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่

ค่าขนส่ง

  •  บริการแบบส่งด่วน ของบริษัทเอกชน หรือไปรษณีย์ไทย
  •  บริการถึงลูกค้าทุกพื้นที่ ประมาณ 1-2 วัน

การชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้น

  บัญชี บริษัท พี.เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขที่ 37224-3741-8  สาขาตลาดพูนทรัพย์  ประเภทออมทรัพย์

  บัญชี บจ. พี.เมเนจเม้นท์ เลขที่  983-0-58590-5  สาขาตลาดพูนทรัพย์  ประเภทออมทรัพย์

หมายเหตุ  ลูกค้าโปรดแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง และขอรับผิดชอบที่โอนเข้ามาชำระค่าสินค้าและขนส่งจากบัญชีข้างต้นเท่านั้น ขอขอบพระคุณมากค่ะ